TỜ TRÌNH SỐ 03 V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN VÀ CHUYỂN ĐỔI CTY TNHH US PHARMA USA (CẬP NHẬT CHỈNH SỬA NỘI DUNG THEO BIÊN BẢN CUỘC HỌP NGÀY 30/06/2018)

Ngôn ngữ English Vietnamese

Sản phẩm bán chạy

HÌnh Ảnh Công Ty

Tỷ giá

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :
Mã NTMuaCKBán

Thống kê

469663
Số người đang online 7
Số truy cập hôm nay 129
Số truy cập tháng này 55136

TỜ TRÌNH SỐ 03 V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN VÀ CHUYỂN ĐỔI CTY TNHH US PHARMA USA (CẬP NHẬT CHỈNH SỬA NỘI DUNG THEO BIÊN BẢN CUỘC HỌP NGÀY 30/06/2018)

 

          V/v Thông qua phương án tăng vốn và chuyển đổi Công ty TNHH US Pharma USA (US Pharma) thành Công ty cổ phần, chia toàn bộ cổ phần đang nắm giữ còn lại tại US Pharma cho Cổ đông hiện hữu Cagipharm; đại chúng hóa và đăng ký giao dịch Upcom cổ phiếu US Pharma.

(Cập nhật chỉnh sửa nội dung theo Biên bản cuộc họp ngày 30/06/2018) 

http://cagipharm.com.vn/images/document/item_l126.pdf